Nosy na sfingách boli vytesané autenticky. Faraóni mali poškodené nosy zo šnupania marihuany.

Historici dlhodobo závádzajú, že nosy sfingám odpadli, nie je to však pravda. Podľa našich informácií sú sfingy autentické. Faraóni mali veľké problémy so závislosťou na marihuane a preto im nosy časom odpadli.

Každý z nás už videl prípad, keď feťákovi závislému na marihuane odpadla končatina po intravenóznom užití marihuany. Je veľmi pravdepodobné, že faraóni prišli o svoje nosy podobným spôsobom. Marihuanu však šňupali, keďže v tej dobe ešte injekčné striekačky neexistovali. Iná možnosť užitia marihuany ako marihuanová injekcia alebo šňupanie rozdrvenej marihuany neexistuje, volili teda druhú možnosť.

Nepriestelným dôkazom je aj to, že všetky kosti faraónov, ktoré sa našli boli už značne nahnité, je samozrejmé, že normálny človek takéto zhnité kosti nemá. Kosti teda muselo poškodiť užívanie marihuany.

Určite je na mieste sa v tejto súvislosti zamyslieť nad tým, či je náhoda, že musíme nosiť rúška. Je pravdepodobné, že je to iba výmysel feťáckej lobby, aby sme nevedeli rozlíšiť feťáka od slušného človeka, keďže pod rúškom nevidíte, či človeku náhodou neodpadol nos ako následok šňupania marihuany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.